Dansk Initiativ for Etisk Handel

Vi er stolte medlemmer af Dansk Initiativ for Etisk Handel, som er Danmarks førende alliance for etisk handel. DIEH samarbejder med sine medlemmer for at fremme ansvarlig handel, der respekterer menneske- og arbejdstagerrettigheder, hensynet til miljø og klima samt bidrager til en global bæredygtig udvikling.

I DIEH har vi mulighed, på tværs af diverse brancher, at diskuterer etik og spare ift. oplevelser, muligheder og innovative løsninger. 

Vi er rigtig glade for at være med i en alliance, hvor vi kan bruge vores viden og position til at præge en branche, der for alvor har brug for fuld fokus.